Anton Heretik

Anton Heretik je slovenský psychológ a súdny znalec so zameraním na klinickú a forenznú psychológiu. Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Publikoval desiatky vedeckých štúdií z oblasti psychopatológie, psychoterapie a psychodiagnostiky. Ako súdny znalec z odboru psychológia sa venuje najmä posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie Forenzná psychológia.